Jozef Došek - CompTel

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.